Danh sách sản phẩm
  • Tỏi củ

    Giá liên hệ

    Tỏi củ tươi, được loại bỏ vỏ lụa và cắt bỏ cuống, gốc