Danh sách sản phẩm
  • Hành lá sấy khô

    Giá liên hệ

    Sản phẩm Hành lá sấy khô được sản xuất từ 100% lá hành tươi bằng công nghệ sấy AD trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Đáp ứng được các yếu cầu cao nhất về chất lượng sản phẩm.