Danh sách sản phẩm
  • Hành củ sấy khô

    Giá liên hệ

    Sản phẩm hành lát sấy khô được sản xuất từ hành củ tươi trên dây chuyền sấy hiện đại tại Công ty cổ phần chế biến nông sản Hải Dương