Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Đông Hà - Xã An Phụ - Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương
Email: Nongsanhaiduong.km@gmail.com
Điện thoại: 03203 822 669 -  Fax: 03203 822 669
Mr. Hùng - 091.9410.138