Danh sách sản phẩm
  • Cà rốt sấy khô 3X3; 8x8; 10x10 mm

    Giá liên hệ

    Sản phẩm Cà rốt sấy khô được sản xuất bằng công nghệ sấy AD trên dây chuyền sấy hiện đại tại Công ty Cổ phần chế biến Nông sản Hải Dương